Blessureanalyse

Het spreekt voor zich dat een blessure je sportprestaties ernstig kan beïnvloeden. Maar ook als je geen specifieke klacht hebt, maar bijvoorbeeld merkt dat het keerpunt bij zwemmen niet lekker loopt of dat met hardlopen na enige tijd een moe gevoel in de rug ontstaat of kortademigheid optreedt, kan een blessureanalyse uitkomst bieden. Bij de analyse kijken we niet alleen naar de blessure of de beperking, maar wordt juist naar het totaal gekeken om tot een oplossing te komen. Waar nodig vraagt de fysiotherapeut de arts om mee te kijken. Zo proberen we te achterhalen wat de oorzaak van de blessure is en wat we kunnen doen om deze in de toekomst te vermijden. Mogelijkheden en beperkingen wegen we tegen elkaar af om je een gericht en op maat gesneden advies te kunnen geven.

Klachten bij fietsers

Ongeveer 80% van de fietsers ervaart klachten( in enige vorm) aan het houdings- en bewegingsappraat, tijdens of na het fietsen. Het betreft veelal klachten als knieklachten, rug klachten en/of nekklachten. In sommige gevallen zijn het klachten waardoor sporten niet meer mogelijk is, maar in de meerderheid van de geval betreft het lichte klachten die echter wel het fietsplezier sterk negatief beïnvloeden. Veel van deze klachten zijn echter onnodig.
Het grootste deel van de klachten is te wijten aan een niet optimale fietspositie. Doordat het lichaam geforceerd moet gaan bewegen, ontstaan er overbelastingsklachten. Het ontstaan van blessures heeft vaak met een slechte fietspositie te maken. Veelal zijn de oorzaken gelegen in het lichaam zelf. Denk hierbij maar eens aan een beenlengteverschil, een bekkenscheefstand, of een ingezakt voetgewelf. Deze kunnen structureel in het lichaam aanwezig zijn, maar kunnen ook ten gevolge van een trauma, bijvoorbeeld na een valpartij, zijn ontstaan. Dit leidt tot een asymetrische wijze van bewegen. Symmetrie is met name tijdens fietsen erg belangrijk. Omdat de voeten vast zitten in de pedalen, wordt dit een gesloten systeem. Hierdoor kan het lichaam slechts beperkt compenseren. In een open systeem, zoals bijvoorbeeld lopen, kan door het lichaam op legio wijzen worden gecompenseerd. Vanwege deze biomechanica en een verminderd vermogen om te compenseren, kunnen snel overbelastingsklachten ontstaan.
Daarnaast kunnen uiteraard, ook reeds bestaande klachten een rol spelen (in het al dan niet ervaren van klachten) op de fiets. Denk hierbij maar eens aan artose ( gewrichtsslijtage klachten). De fietspositie kan deze klachten provoceren. Dit is doorgaans het geval als er een voor fietspositie is gekozen die niet past bij de sterke en zwakke punten van het lichaam. Men moet daarom altijd de fiets aan het lichaam aanpassen, en nooit andersom. Bij Sport Beter kunt u terecht voor de klachtanalyse, positieadvies en correcties m.b.t. klachten aan het bewegingapparaat.

Klachten bij hardlopers

Een niet optimaal bewegingspatroon kan veroorzaakt worden door tekortkomingen in coördinatie, gewrichtsbeperkingen of “standsafwijkingen”, compensatiegedrag door pijn, (lokale) ongetraindheid, onjuist sportschoeisel, te snelle opbouw van de training. Hardlopers krijgen helaas regelmatig met diverse blessures te maken, waarvan hieronder de meest voorkomende beschreven zijn. Het is van wezenlijk belang bij een hardloper naar meerdere aspecten dan alleen de blessure zelf te kijken. Het is bijna uitgesloten dat een blessure op zichzelf staat. Blessures in voet, onderbeen kunnen worden veroorzaakt door problemen in de rug, door problemen in de stand van de voet, bepaalde spieren die overactief of juist inactief zijn. Een loopanalyse in combinatie met gedegen fysiotherapeutisch onderzoek kan in dergelijke gevallen van grote meerwaarde zijn.
– Mediaal Tibiaal stress syndroom; scheenbeen irritatie
– Jumpers-knee
– Overbelasting/spierscheuren kuitspieren
– Pijn zijkant heup