Looptechniekanalyse

De hardloper kan veel winst halen uit een juiste looptechniek. Het prestatieniveau kan beduidend verbeteren en de kans op blessures wordt sterk vermindert. Voor een hardloper is gebleken dat mondeling aangegeven adviezen vaak niet voldoende zijn om de techniek te optimaliseren. Het bekijken van eigen loopbeelden samen met de sportfysiotherapeut kan je veel inzicht geven in wat je moet veranderen. De sportfysiotherapeut kan je daarmee ook direct helpen door oefeningen mee te geven die ervoor gaan zorgdragen dat de totale techniek verbetert. Je progressie kan middels een vervolgopanme na enkele weken van oefenen en doorvoeren van wijzigen in je looptechniek aangetoond worden. Deze cyclus kun je herhalen totdat je de juiste techniek beheerst.