Periodisering

Het fundament van een sportprestatie is een gedegen trainingsopbouw. Kortom, het systematisch toekennen van prikkels. Het is belangrijk om te weten wanneer en met welke intensiteit een prikkel mag worden toegediend. Binnen de trainingsleer wordt dit ook wel periodisering genoemd. Het bevordert niet louter de sportprestaties, het voorkomt ook nog eens dat een sporter geblesseerd of overtraind raakt.
Periodisering is afgeleid van het woord ‘periode’. Periodisering heeft betrekking op het methodisch en planmatig afwisselen van de intensiteit, trainingsvolume en specifieke training om op de juiste momenten tot ‘top’ prestaties te komen.
Sport Beter maakt o.b.v. testgegevens, eerdere prestaties en huidige trainingsmogelijkheden een planning, waarin je precies kan zien wanneer je wat moet trainen en hoe intensief je dat moet doen. Door terugkoppeling middels een logboek kan bekeken worden of de training aangepast moet worden; de periodisering is zo volledig toegespitst op jouw persoonlijke situatie.