Anaerobe inspannings test

Met onze cyclus II, word je getest wordt op jouw *eigen fiets en kunnen we verschillende testprotocollen toepassen om het anaërobe vermogen van jouw beenspieren te bepalen.

Na een warming up van 5 minuten (tegen lichte weerstand) moet je vervolgens gedurende een korte periode (meestal 30 seconden) zo hard mogelijk trappen. Hierbij wordt het traptoerental en het vermogen continue gemeten.  De weerstand die wordt opgelegd is afhankelijk van jouw lichaamsgewicht en getraindheid.

*indien je geen fiets mee hebt, is er een racefiets ter plaatse waarop je getest wordt.

Achtergrond:
Het anaerobe inspanningsvermogen is lange tijd wat buiten beeld gebleven. Dat is jammer omdat het anaerobe inspanningsvermogen bepalend kan zijn voor de uitslag van jouw sportprestaties. Het anaerobe  inspanningsvermogen wordt gekenmerkt door prestaties van korte duur met maximale intensiteit en kan maar kort worden volgehouden.

De uitkomstmaten van deze test zijn het maximale vermogen (Piekvermogen) en  geeft een indruk over jouw explosiviteit en het gemiddeld vermogen (dit wordt ook wel als gouden standaard gezien voor het anaërobe vermogen)  geeft een indruk over het lokale spieruithoudingsvermogen).

Een laag piekvermogen kan wijzen op een tekort aan kracht, techniek of coördinatie. Een laag  gemiddeld vermogen kan wijzen op een tekort aan anaerobe capaciteit, zodat meer weerstandstraining nodig is.

Na een periode van snelheids- of krachttraining kun je met deze test jouw vorderingen vaststellen.