Sport Medisch

(Inspanningstest, Paramedisch onderzoek)

Een sportmedisch onderzoek bij ons geeft een goede indruk van jouw gezondheid en sportcapaciteit.
Dit onderzoek kan zeer uitgebreid zijn en kan bestaan uit  een longfunctietest in rust (spirometrie), een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat en inspanningstesten.

Sport fysiotherapie

(Bewegingsanalyse, Blessures)

Als sporter kan je door onderzoek van een sportfysiotherapeut/manueel therapeut inzicht krijgen in waarom een blessure ontstaan is en wat gedaan kan worden om deze op te heffen. De kwaliteit ligt bij Sport Beter in het kijken naar het ontstaan van de klacht, waar ligt de bron. Ook kan de sportfysiotherapeut/manueel therapeut door gericht onderzoek en behandeling een stoornis in het lichaam opheffen, waardoor je je prestatie kan verbeteren. Het doen van een bewegingsanalyse m.b.v. video kan nog specifieker verstoringen in de sportbeweging aan het licht brengen. Ook geeft het inzicht in de technische uitvoering die vergeleken kan worden met de ideale techniek.

Sportcoaching

(Mentale coaching, Periodisering)

Het is algemeen bekend dat iemand om goed te presteren ‘lekker in zijn vel’ moet zitten en moet kunnen omgaan met prestatiedruk. Soms is de sporter zich niet bewust van het feit dat hij of zij door stress belemmerd wordt in zijn sportprestaties. De sportcoach kijkt met je mee naar het geestelijk en lichamelijk functioneren en reikt handvatten aan om beter om te gaan met stressfactoren die de sportprestatie beïnvloeden.

Sport Beter biedt ook gedegen begeleiding bij het maken van een goed trainingsplan. Periodisering gebaseerd op de  meest recente kennis, waarin jouw persoon en persoonlijke zwaktes en sterktes centraal staan.